समय (time)

सून धेरै महंगो भनिन्छ। सुन पसल मा गई सोधि हेरे महंगई रहेछ।

सुन भन्दा समय महंगो रे । बिहान थियो हेर्दा हेर्दै ,साझ भएछ।

सीडी जस्तै री प्ले गर्दै धुनमा जिउछु भन्थे। समय र रेडियो उस्तै नपर्खिने साधन रहेछ।।

image

 

Gold is expansive. I was in a gold shop and it was realy expansive.

Time is more expensive than gold. It was the morning,  when I checked time, it was already evening.

I would like to live like a CD and repeat good moments. But time is more like radio and does not wait us.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.