समय (time)

सून धेरै महंगो भनिन्छ। सुन पसल मा गई सोधि हेरे महंगई रहेछ। सुन भन्दा समय महंगो रे । बिहान थियो हेर्दा हेर्दै ,साझ भएछ। सीडी जस्तै री प्ले गर्दै धुनमा जिउछु भन्थे। समय र […]